Jednorazový dýchací okruh

  • Disposable Breathing Circuit

    Jednorazový dýchací okruh

    Dýchacie okruhy spájajú pacienta s anesteziologickým prístrojom. Bolo vyvinutých veľa rôznych návrhov obvodov, z ktorých každý má rôzny stupeň účinnosti, pohodlia a zložitosti.

  • Expandable Breathing Circuit Double Swivel Catheter Mount

    Dvojitý otočný katéter s rozšíriteľným dýchacím okruhom

    spojovacie zariadenie používané v dýchacích okruhoch, ktoré má jeden koniec pacienta a koniec stroja. Používa sa v okruhu ventilátora, v anestéziologickom navigačnom systéme atď. Skladá sa z 15 mm univerzálneho konektora pripojeného ku koncu pacienta. Ďalší koniec stroja je pripojený k konektoru Y ventilátora alebo anestéziologického navigačného systému. Používa sa hlavne na zabezpečenie flexibility s obvodom a zabránenie zauzleniu obvodu a prekážkam obvodov. Roztiahne sa a udrží si svoju normálnu polohu. Telo lúmenu je stočené tak, aby sa rozšírilo a zrazilo, a môže sa zadržať podľa potreby. Zrazí sa a zmenší dĺžku držiaka katétra, čím sa zníži mŕtvy priestor dýchacieho okruhu pacienta. Používa sa na pracovisku anestézie a vo ventilátoroch